Skip links

Dansk-udviklede værktøjer sætter skub i content marketing strategien

Fire nye værktøjer gør eksekvering af B2B-virksomheders Content Marketing strategi mere efficient. Fælles for værktøjerne er, at de er udviklet af danske virksomheder.

Derudover er de nemme at bruge og gør deres pris til skamme i forhold til udbytte og alternative omkostninger forbundet med planlægning, produktion, udgivelse, distribution og optimering af virksomhedens indholdsaktiver på hjemmesiden og i sociale medier.

Her får du analysen der forklarer, hvorfor ledelsen i B2B-virksomheder bør overveje, at supplere værktøjskassen med et eller flere af værktøjerne for at sætte skub i Content Marketing strategien.

Flere og flere B2B-virksomheder går til markedet med Content Marketing Excellence.

Det gør de oftest for at udvikle kunderelationer og for at indfri de strategiske ambitioner om ny salgsvækst på det danske og internationale markeder.

Undervejs erfarer ledelsen, at produktion og markedsføring af publikumsrelevant kvalitetsindhold typisk er forbundet med både uventede kompetencekrav eller andre ressourcekrævende forhindringer:

  • Eksempelvis løber organisationen nogle gange tør for efterspørgselsrelevant inspiration til planlægning og udgivelse af træfsikre historier i indholdskalenderen.
  • Der er også tilfælde hvor organisationens indholdsforfattere ikke har tilstrækkelige SEO-kompetencer i forhold til bedre indeksering af indholdssiderne i Google.
  • Ofte volder det problemer at få indsamlet og struktureret tilstrækkeligt og relevant indhold fra organisationens medarbejdere til centraliseret udgivelse på LinkedI Youtube og XING.
  • Endelig gør kompliceret web- og indholdsanalyse at indhold og kundeoplevelse på hjemmesiden optimeres alt for sjældent eller aldrig.
  • Denne analyse stiller skarpt på fire dansk-udviklede værktøjer der adresserer problemstillingerne og hjælper med at sætte skub i Content Marketing strategien med en mere efficient eksekvering af processerne.

Denne analyse stiller skarpt på fire dansk-udviklede værktøjer, der adresserer problemstillingerne og hjælper med at sætte skub i Content Marketing strategien med en mere efficient eksekvering af processerne.

Afsæt i enkel model for produktion og markedsføring af indhold

Analysen af de fire værktøjer tager afsæt i en enkel model for produktion og markedsføring af indhold i Content Marketing strategien:

Forinden er det naturligvis helt afgørende, at ledelsen får afklaret de forretningsmæssige rammer, ambitioner og mål for at gå til markedet og udvikle kunderelationer med en Content Marketing strategi.

Jeg har besøgt ejerne af de fire danske software-virksomheder, der udvikler og markedsfører værktøjer inden for digital markedsføring. Dem har jeg præsenteret for modellen og efterfølgende drøftet, hvor deres værktøjer passer ind i modellen – og hvilke konkrete problemstillinger de kommer med løsninger på.

Konkret har jeg undersøgt og analyseret, hvordan de etablerede Storybase og SiteAttention samt de helt nye SoMeCentral og Canecto, sætter skub i B2B-virksomheders Content Marketing strategi.

Helt overordnet viser det sig, at værktøjerne giver direkte besparelser og gør flere processer i modellen betydeligt mere efficiente.

Og da den årlige omkostning typisk er under 50.000 kr. for drift af samtlige fire værktøjer, så bør det give ledelsen anledning til at overveje en anskaffelse og implementering af værktøj(erne).

Dette bør også ses i den kontekst, at alle værktøjerne hurtigt kan implementeres og kræver et minimum af uddannelse for at komme i gang.

Træfsikker indholdsplanlægning baseret på international efterspørgselsadfærd

Storybase er et enkelt online ”stand-alone værktøj”, der nemt hjælper marketing- og kommunikationsorganisationen med ny inspiration og indsigt til planlægning og produktion af indhold, der efterspørges på Google i Danmark og flere andre internationale markeder.

Ejer og direktør i Storybase, Torbjørn Flensted, forklarer: ”Storybase er et abonnementsbaseret markedsføringsværktøj, der indsamler Big Data fra mere end 100 datakilder (Yahoo, Bing, Twitter, Wikipedia, Facebook…) og efterfølgende præsenterer data som et sandfærdigt og overskueligt billede af, hvad der foretages af direkte og relaterede søgninger inden for de pågældende emner og problemstillinger på Google. Samtidig får man indsigt i hvor populært emnet er samt et overordnet billede af, hvem der typisk er optaget af emnet eller emnerne”.

Det betyder, at B2B-virksomhedens marketingorganisation hurtigere kan foretage research og gennemføre en enkel markedsanalyse – typisk i forhold til markedets tidlige og selvbetjente efterspørgselsadfærd på det danske og flere internationale markeder.

Det kan især være en fordel for B2B-virksomheder med international rækkevidde, hvor en dansk-centraliseret indholdsredaktion ofte ikke har nem adgang til indsigt i lokalt nuanceret og kulturelt betinget efterspørgselsadfærd på andre europæiske hovedmarkeder eller markeder som USA og Brasilien.

Med adgang til værktøjet styrkes redaktionens kundeorienterede indholdsplanlægning og den træfsikre indholdsproduktivitet øges betydeligt.

Læs mere om analysen af Storybase og få et konkret eksempel på, hvilken indsigt og inspiration, som udbydere og rådgivere inden for “ERP” hurtigt kan opnå.

Helt konkret giver værktøjet marketing- og indholdsredaktionen et inspirerende indblik i direkte og relaterede søgeord, søgesætninger og spørgsmål med tilhørende volumen inden for B2B-virksomhedens forretningsområde på forskellige markeder. Derudover giver værktøjet i visse tilfælde et demografisk indblik i målgruppen, der repræsenterer efterspørgselsadfærden.

Prisen på værktøjet varierer fra 2.400 – 20.000 kr. om året, der i den grad retfærdiggøres af alternative markedsanalyseomkostninger, højere indholdsproduktivitet og højere træfsikkerhed i forhold til indholdseffekten.

Gør automatisk indholdsforfattere til SEO eksperter få 20% flere besøgende på hjemmesiden

SiteAttention er et SEO-Plugin til virksomhedens CMS (Content Management System). Produktet kommer som standard til Episerver, Sitecore, Umbraco, WordPress og Drupal.

Kort fortalt er produktet et nemt anvendeligt værktøj til organisationens helt almindelige skribenter og redaktører, der gerne vil producere, redigere og udgive Google-optimeret indhold og historier på virksomhedens hjemmeside.

”SiteAttention gør helt almindelige indholdsforfattere til SEO-eksperter. Vi har i princippet digitaliseret indholdsforfatternes SEO-træning, der gør dem til On-site SEO-eksperter i realtid. Det betyder, at vores kunder gennemsnitligt oplever en stigning på 20 % i den organiske hjemmesidetrafik fra Google”, forklarer ejer og direktør i SiteAttention, Mikkel Vibits.

Han fortsætter: ”Forfatternes og redaktørernes brug af værktøjet eliminerer det løbende behov for overvågning og træning i Google’s 1.800 årlige algoritme-opdateringer, hvor mange af dem har indflydelse på kvalitetsreglerne for søgemaskineoptimerede sider, der udgives på hjemmesiden.”

SiteAttention er relevant i B2B-virksomheder, hvor ledelsen har en ambition om, at virksomhedens online indholdsudgivelser og historier skal imødekomme markedets efterspørgselsadfærd i Google for at tiltrække flere relevante besøgende kunder til hjemmesiden.

Værktøjet gør den online indholdsproduktivitet høj samtidig med, at indholdsproducenternes produktivitet er forbundet med en højere grad af forudsigelig træfsikkerhed i forhold til tiltrækning af besøgende til hjemmesiden.

Læs mere om analysen af SiteAttention og få indblik i ”trekanten for bedre redaktionel ledelse og kvalitetsstyring” i forhold til online indholdsproduktivitet, publikumsrelevans og tiltrækningsevne med værktøjet.

Prisen på værktøjet afhænger af antallet af sider på virksomhedens hjemmeside, og er typisk overkommelig med en årlig driftsomkostning på ca. 18.000 kr. for en mellemstor B2B-virksomhed.

Den pris overstiger sjældent de alternative omkostninger forbundet med indkøb af supplerende træning og eksperthjælp inden for SEO. Derudover bør prisen ses i forhold til værdien af gennemsnitligt 20 % flere besøgende kunder på hjemmesiden.

Ud af det sociale indholds-dilemma med enkelt og omkostningseffektivt værktøj

SoMeCentral er et helt nyt ”stand-alone værktøj”, der hjælper virksomhedens Social Media Manager med at få indsamlet, struktureret og distribueret langt mere autentisk video- og billedindhold fra virksomhedens medarbejdere i drift, R&D, salg eller andre dele af organisationen.

Konkret består produktet af to sammenhængende værktøjer. Dels består det af et online administrations- og redaktionsværktøj til virksomhedens Social Media Manager. Og dels består det af en mobilbaseret foto- og video-APP til virksomhedens ansatte, der nemt kan skyde og sende autentisk billed- og videoindhold til virksomhedens Social Media Manager.

Jan Thorsø Andersen er grundlægger og driver SoMeCentral. Han fortæller: ”Med produktet løser vi et bredt anerkendt problem for Social Media Managers.”

Han fortsætter: ”Social Media Managers er typisk i stort underskud af opdateret, troværdigt og lovligt billed- og videomateriale, der egner sig til publicering af gode historier i sociale medier.

Dette er til trods for, at organisationen råder over en stor pulje af hverdagens billeder og videoer, der er lagret lokalt på medarbejdernes mobiltelefoner.

Materialet kommer bare aldrig frem til virksomhedens ansvarlige for sociale medier, hvor indholdsmaterialet kan gøre stor gavn for virksomhedens markedsføring og indholdsdeling blandt potentielle kunder og medarbejdere”.

Jan Thorsø Andersen uddyber: ”Oftest har Social Media Manageren alene adgang til meget stiliserede og corporate billeder af produkter, hovedkvarteret og direktionen. I andre tilfælde er billed- og videomaterialet for gammelt eller for dårligt, hvis der overhovedet findes noget.

SoMeCentral bygger sømløs bro mellem organisation og virksomhedens indholdsredaktion – og sikrer et større flow af medarbejderproduceret rå-indhold fra mobiltelefoner til redaktionelt kontrolleret viderebearbejdelse og distribution på sociale medier.”

Læs mere om analysen af SoMeCentral og få mere detaljeret indblik i, hvordan værktøjet gør en forskel i modellen for ”The social content-dilemma” og realiserer sociale markedsføringsgevinster i krydsfeltet mellem indholdskvalitet og udgivelsesvolumen.

Den årlige driftsomkostning anløber ca. 5.000 – 33.000 kr. afhængig af antal brugere, administratorer og indholdsstrøm i forhold til billeder og videoer.

Omkostningen bør evalueres i forhold til de direkte omkostningsreduktioner i form af køb af billeder og reduceret rejseaktivitet for indholdsredaktionen. Derudover minimeres risici for juridiske søgsmål i forhold til ophavsrettigheder og der opnås en større indholdsproduktivitet og markedsføringseffekt i sociale medier.

Enklere indholdsoptimering med automatiseret proces for web- og indholdsanalyse

Canecto er et helt nyt online ”stand-alone værktøj”, der leverer overskuelig ledelsesindsigt og handlekraft til optimering af hjemmesidens indhold i forhold til forretningsmæssige mål. Værktøjet er baseret på automatiseret indholds- og webanalyse med brug af kunstig intelligens.

Dog forudsætter brug af værktøjet, at B2B-virksomheden har et Content Management System (CMS) og er villig til at implementere et lille tracking-script i systemet. Derudover skal hjemmesiden have minimum 200-300 månedlige sidevisninger for at opnå udbytte.

Per Damgaard Husted er grundlægger og direktør i Canecto. Han fortæller om værktøjet: ”Canecto er et webanalyseværktøj, der giver ledelsen hurtig og out-of-the-box indsigt med datadrevne anbefalinger til, hvordan den online markedsføringsindsats kan forbedres på hjemmesiden.”

Og han fortsætter: ”Vi har patenteret nogle kunstig intelligens-modeller, der automatiserer webanalyse-processen og kommer med anbefalinger til, hvordan markedsføringskanaler, indhold og kunderejsen kan forbedres med afsæt i faktuelle kunde- eller brugermønstre samt ”best practice” KPI’er for hjemmesiden.”

Konkret afhjælper værktøjet den problemstilling, at det oftest kræver, at en kompetent person dykker ned i og analyserer på data fra eksempelvis Google Analytics, når ledelsen i B2B-virksomheder efterspørger datadrevet indsigt i hjemmesidens forretningsmæssige rolle og afkast.

Samtidig er den online analyseproces i Google Analytics forbundet med en del tidsforbrug og en risiko for subjektiv analyse og fortolkning af de store mængder data og datavariable, der kan blive mere forvirrende og sværere at handle på.

Det får typisk den konsekvens, at hjemmesideanalysen nedprioriteres af ledelsen til trods for, at der er betydelige optimerings-gevinster at hente.

Læs mere om analysen af Canecto og få indblik i, hvordan ledelsen i B2B-virksomheder får hurtig, sandfærdig og handlekraftig indsigt i indholdsoptimering med intelligent og automatiseret web- og indholdsanalyse.

Prisen på værktøjet er overkommelig. Det koster ca. 7.000 kr. om året for små og mellemstore B2B-virksomheder, der alene råder over og vedligeholder 1 hjemmeside.

Til gengæld for de relativt få penge på marketingorganisationens driftsbudget, så får ledelsen mulighed for at reducere direkte omkostninger til indholds- og webanalyse.

Derudover forenkles analyseprocessen og gør det mere overkommeligt for ledelsen, at træffe beslutninger, der maksimerer udbyttet af investeringerne i produktion og distribution af hjemmesidens indholdsaktiver.

Implementering af værktøjer og processer

Victornizer tilbyder at hjælpe ledelsen i B2B-virksomheder med implementering af komplette og kundeorienterede Content Marketing programmer med rette ledelse, organisering, værktøjer, systemer og processer for mere efficient eksekvering af Content Marketing strategien.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om, hvordan Content Marketing Excellence kan hjælpe ledelsen med at blive sejrherrer i konkurrencen om nye langvarige kunderelationer og markedsandele i Danmark og på internationale markeder.