Content Marketing Excellence

Internettet og komplekse beslutningsprocesser stiller nye krav til B2B-virksomheders måde at gå til markedet for at tiltrække, kvalificere, følge op og kapitalisere på kunderelationer. I den forbindelse er Content Marketing blevet den hurtigst voksende form for B2B markedsføring.

Content Marketing har til formål at styrke B2B-virksomheders online positionering og generere nye profitable kunderelationer via kontinuerlig udgivelse, deling, distribution og markedsføring af kvalitetsindhold. Det er vigtigt, at indholdet og kernefortællingen har berigende og serviceorienteret relevans for et veldefineret publikum i de rette kanaler og med den rette timing.

Her får du et kortfattet indblik i Content Marketing Excellence og den grundlæggende Business Case for ny salgsvækst i et globalt og konkurrencepræget marked, hvor B2B-kunders efterspørgselsadfærd og forventninger til kundeoplevelsen, er under betydelig forandring.

Købscentret vil og gør selv

Flere internationale og anerkendte undersøgelser peger på, at kundernes efterspørgselsadfærd er præget af en meget høj grad af digitalt selvbetjent informationssøgning og leverandørevaluering.

Med andre ord går der relativt lang tid inden din virksomhed får personligt kendskab til behov og investeringsovervejelser i kundernes købscenter (beslutningstagere, brugere og influenter).

Mere komplekse og professionelle købscentre

Samtidig er der en tendens til, at kundernes købscentre bliver mere og mere komplekse at vinde ordrer hos. Her gør flere faktorer sig gældende:

 • Flere personer har indflydelse på beslutningsprocesserne
 • Længere og konsensusbetonede evaluerings- og beslutningsprocesser
 • Udbredelse af professionelt centraliserede og internationale indkøbsorganisationer
 • Anvendelse af systemisk e-Procurement
 • Fokus på pris, opfyldelse af standarder og fremtidssikring samt enkelthed i samarbejde og implementering

Kontakt os for at få tilsendt en beskrivelse ”bag scenen” af de nye professionelt centraliserede og internationale indkøbsorganisationer.

Hvad er Content Marketing Excellence?

Content Marketing Excellence er den kundecentrerede salgs- og markedsføringsstrategi, hvor B2B-virksomheders allierede marketing- og salgsorganisation går til markedet med en kontinuerligt berigende kernefortælling, der gør den fornødne forskel blandt kunder og meningsdannere i markedet.

For at maksimere udbyttet af strategien, er det helt centralt, at kernefortællingen og virksomhedens indholdsaktiver gøres til en gennemgribende del af salgs- og marketingorganisationens aktiviteter – både i forhold til pull-aktiviteter, men også i forhold til push-aktiviteter.

Det er vigtigt at holde kernefortællingens forretningsmæssige formål for øje. I den forbindelse skal den naturligvis repræsentere virksomhedens forretningsområde og Brand.

Derudover bør kernefortællingen leve op til fire afgørende kriterier for indfrielse af ambitioner for ny salgsvækst:

 • Imødekomme den direkte efterspørgselsadfærd
 • Generere øget interesse og efterspørgsel
 • Vække tillid i kundernes indledende overvejelsesprocesser
 • Skabe præference i kundernes afsluttende beslutningsprocesser

Kernefortællingen udgives primært på virksomhedens konverteringseffektive hjemmeside. Og den distribueres, deles og markedsføres via andre digitale medier samt sociale og personlige kanaler på tværs af alle de vigtigste kontaktflader til købscentret hos kunderne.

Content Marketing Excellence betyder også, at den allierede salgs- og marketingorganisation nødvendigvis stiller skarpt på sammenhængende Pipeline Management og forenelige mål for tiltrækning, kvalificering, opfølgning og kapitalisering på kunderne i markedet.

Kontakt os for at få tilsendt mere information om ny salgsvækst med Allbound Pipeline Management.

Business Casen

Målet med Content Marketing Excellence er, at realisere nye ordrer og løbende forøge den forventede værdi i virksomhedens vægtede salgs- og ordrepipeline.

I forlængelse heraf bør Business Casen for Content Marketing Excellence baseres på to nøgletal:

 • Omkostningerne forbundet med at vinde nye kunderelationer (Customer Acquisition Costs)
 • Kunderelationernes livstidsværdi (Customer Lifetime Value)

Med Content Marketing Excellence er det hensigten, at minimere omkostningerne forbundet med at vinde nye kunderelationer og samtidig maksimere kunderelationernes livstidsværdi.

Inden for en tidshorisont på 6-18 måneder bliver omkostningerne markant mindre en kunderelationernes livstidsværdi.

En tommelfingerregel tilsiger, at de gennemsnitlige omkostninger bør være tre gange mindre end den gennemsnitlige kundelivstidsværdi.

Her kan du blive klogere på Content Marketing strategi og Business Case med tre råd til ledelsen.

 

 


Copyright 2020 | Privatlivspolitik