Skip links

Bedre konkurrenceevne med Content Marketing Excellence

Læs om programmet og ledelsestemaerne for, at gå intelligent til markedet

Moden B2B markedsføring

Siden 2013 har Content Marketing været den hurtigst voksende metode inden for  B2B markedsføring i Danmark.

Og fra 2016 frem til i dag har virksomheders interesse for metoden fundet et modent leje på et fortsat højt niveau.

Interessen for Content Marketing beror primært på nutidens digitale markedsvilkår. Her er kunderne i høj grad mere selvbetjente i digitale kanaler.

Beslutningsprospekt og ledelsesguide

I gang med Content Marketing Excellence?

Kom på sejrskurs

Kom på sejrskurs

Få professionelt beslutningsprospekt med business case og handlingsplan

Få gratis ledelsesguide

Få gratis ledelsesguide

”Gå til markedet med Content Marketing – og bliv sejrherre i konkurrencen om kunderne”

Hvad er Content Marketing?

Hvad er Content Marketing?

“Content Marketing defineres som virksomhedens evne til at kapitalisere på udgivelsen af kundeorienteret og berigende kvalitetsindhold i digitale kanaler. Indholdet skal være nemt tilgængeligt, vække tillid og skabe præference for etablering af personlig kontakt og et langvarigt kundeforhold.”

Tre vigtige forudsætninger

Content Marketing Excellence er den intelligente måde, at gå til markedet på digitale markedsvilkår.

Men B2B-virksomheder skal opfylde 3 vigtige forudsætninger for at opnå maksimal konkurrenceevne:

Indholdsstrategi og kernefortælling

Må og skal tage udgangspunkt i kunderne og deres problemstillinger.

Salg, marketing og kommunikation

Må smelte sammen og være hinandens allierede. Fælles strategi og mål samt samarbejde er nøglen.

Pipeline Management

Med sammenhængende styring af kunderelationer og ordrer udgør grundpillen i Content Marketing strategien og Business Casen.

Bliv sejrherre i konkurrencen om kunderne

Programmet for Content Marketing Excellence er relevant for B2B-virksomheder, der har ambitioner om salgsvækst og erobring af nye markedsandele i Danmark og på internationale markeder.

Og Content Marketing er en enestående måde at gå til markedet for, at vinde konkurrencen om kunderne med en højere kundelivstidsværdi (CLV) og en lavere omkostning til anskaffelse af kunden (CAC).

En langtidsholdbar Content Marketing strategi plejer omdømmet og styrker kundernes tillid såvel som præference for, at udvikle relationer og handle med jeres virksomhed.

Men fuld indfrielse af ambitionerne kræver nogle vigtige beslutninger i forhold til programmets ledelsestemaer og en vilje til at omfavne digital forbedring eller komplet transformation i salgs- og marketingorganisationen.

Vigtige ledelsestemaer og beslutninger

Implementering af Content Marketing Excellence kalder oftest på en analyse af konkurrencesituationen og udvikling af en intelligent Content Marketing strategi.

Ledelsen skal vælge og endeligt beslutte sig for at implementere strategien med tidshorisont på 12-18 måneder.

Strategien  baseres på business case med prognose for udvikling af den vægtede kundelivstidsværdi i virksomhedens kunde- og ordrepipeline.

Samtidig bør ledelsen beslutte et overkommeligt program med handlingsplan for implementering og udførsel af strategien i virksomheden.

Ledelsen skal tage aktiv stilling til fornyelse, udvidelse, anskaffelse eller anden tilpasning af den digitale infrastruktur i salg og marketing.

 • Google
 • Sociale medier
 • Presse og nichefaglige medier
 • Hjemmeside og Content Management System (CMS)
 • Marketing Automation Platform (MAP)
 • Kundestyringssystem (CRM)
 • Pipeline Management (CRM / ERP)
 • Analyse og rapportering

Den kundeorienterede kernefortælling og indholdsstrategien er det bærende element, når B2B-virksomheder vælger at gå til markedet med Content Marketing.

I den forbindelse skal ledelsen være med til at facilitere den rette redaktionelle organisering af processerne for:

 • Planlægning af historier og indhold
 • Tilrettelæggelse og produktion af indhold
 • Redaktionel godkendelse og redigering
 • Udgivelse og distribution af historier og indhold
 • Rapportering og kapitalisering på indholdsaktiver
 • Opfølgning og redaktionel genbrug af indholdsaktiver

Content Marketing Excellence handler grundlæggende om, at gøre salg og marketing meget bedre til at pleje omdømmet, genere leads og udvikle kunderelationer.

I den sammenhæng er det vigtigt med enkle og troværdige regler for registrering og prognosticering af kunderelationernes værdi i kraft af realiserede og forventede kundeordrer.

Samtidig skal der implementeres en klar rolle- og opgavefordeling i salg og marketings registrering, styring og udvikling af kunderelationernes modenhed og sandsynlighed for ordreafgivelse inden for en vis periode:

 • Audience Management
 • Customer Relationship Management
 • Account Management
 • Ledelse, rapportering og planlægning

Med Content Marketing Excellence markedsføres berigende kvalitetsindhold med en kundeorienteret kernefortælling om kundernes efterspørgsel og problemstillinger i forhold til jeres forretningsområde og styrkeposition.

Det berigende kvalitetsindhold distribueres og markedsføres primært til købscentrets beslutningstagere og meningsdannere i digitale kanaler.

Det er indholdets rolle, at levere en tillidsvækkende serviceoplevelse, der øger sandsynligheden for, at digitale kunderelationer hurtigere transformeres til nye, flere og større ordrer i marketing- og salgsprocesserne.

Indholdsformaterne bør vælges i forhold til indholdsstrategien og kundens typiske rejse i overvejelses- og beslutningsprocessen. 

Som regel er denne liste tilnærmelsesvis udtømmende:

 • Artikler
 • Videofilm
 • Animationsfilm
 • Guides
 • Infografikker
 • Billeder
 • Illustrationer
 • Beregnere
 • Quiz / surveys / spil
 • Rapporter og analyser
 • Kundecases
 • Skabeloner
 • Chatbots
 • Webinarer

I den forbindelse bør ledelsen være med til at vælge og fravælge de rette distributionskanaler og metoder i forhold til situation, ambition, ressourcer og tempo:

 • Synlighed og tilgængelighed på Google og Youtube
 • Omtale og samtale på LinkedIn og XING
 • Presseomtale i erhvervs- og faglige nichemedier
 • Direct Mail og E-mail marketing
 • Betalt redaktionelt indhold (Native Advertising)
 • Målrettet IP-targeting annoncering og re-marketing
Kom på sejrskurs