Skip links

Bedre strategi og plan med data fra LinkedIn

Træfsikker salgs- og marketingplanlægning starter med datadrevet indsigt i virksomhedens publikum og potentielle kunderelationer.

LinkedIn giver B2B-virksomheder et troværdigt indblik i, hvad der karakteriserer de besøgende på virksomhedens hjemmeside. Det er et solidt og overkommeligt skridt på vejen til en solid Content Marketing strategi og prioriteret salgsindsats.

Måske genkender du den udbredte problemstilling i forhold til B2B-virksomhedens hjemmeside. Som “tænkt eksempel” besøger mere end 15.000 hjemmesiden hvert år. Men hvem er det, der besøger den? Hvad karakteriserer de besøgende? Og hvad karakteriserer de virksomheder, som de repræsenterer?

LinkedIn hjælper med at kaste lys over problemstillingen. Med få greb og omtanke giver “Website Demographics” salgs- og marketingledelsen et historisk billede af, hvem der typisk besøger virksomhedens hjemmeside.

Account Manager 

Vi kender allerede til IP-baseret identifikation af, hvilke virksomheder der besøger virksomhedens hjemmeside. For mange B2B-virksomheder er metoden hjælpsom til både Account Based Marketing og personlig kundepleje med Account Management.

Og nu giver LinkedIn også svar på, hvilke konkrete virksomheder der især er aktive på hjemmesiden. Det betyder, ligesom IP-metodikken, at marketingorganisationen kan give virksomhedens sælgere eller Account Managers værdifulde input til deres prioriterede salgsplanlægning og kortsigtede opfølgningsaktiviteter.

PLAN FOR RIGTIGT INDHOLD TIL RIGTIGT PUBLIKUM

Med data fra LinkedIn får salgs- og marketingorganisationen et værdifuldt billede af, hvilke typiske jobtitler og jobfunktioner, der besøger virksomhedens hjemmeside.

Den indsigt har naturligvis afgørende betydning for valg af indholdsstrategi og planlægning af virksomhedens indholdskalender.

Konkret skaber indsigten de fornødne forudsætninger for at tilrettelægge, producere og udgive mere berigende indhold til det publikum, der besøger virksomhedens hjemmeside.

Grundlag for strategisk analyse og transformation

Når sandheden om virksomhedens salgs- og marketingstrategi skal frem, så er det sandfærdige billede af de besøgende på hjemmesiden et godt skridt på vejen.

Det kan eksempelvis være problematisk, hvis den nuværende salgs- og marketingstrategi eksempelvis har til formål, at tiltrække og vinde kunder hos store virksomheder i byggebranchen.

Data viser imidlertid, at hovedparten af de besøgende på hjemmesiden, de kommer fra mindre virksomheder inden for fødevareproduktion.

Sammenholdt med de besøgendes typiske anciennitet, roller og funktioner, viser det sig samtidig, at de besøgende ikke stemmer overens med det relevante købscenter (beslutningstagere, brugere og influenter) hos kunderne.

Det er indsigt, der bør foranledige nogle tanker på, hvorvidt salgs- og marketingstrategien er rigtig eller om der “blot” er behov for at transformere og planlægge Content Marketing strategien på et oplyst grundlag.

Fire nye tjenester på linkedin

LinkedIn er blevet halvvoksen og er det vigtigste sociale medie for B2B-virksomheder. I den forbindelse er “Website Demographics” blot én af flere nye og værdiskabende tjenester på LinkedIn.

Nye tjenester til lead-generering og Account Based Marketing er også værd at gå i gang med.

Og hvis video-formatet er en del af virksomhedens Content Marketing strategi, så bør den kommende integrerede og målbare videofunktion på virksomhedens Company Page vække din interesse.

Kontakt os for, at få tilsendt “Nye markedsandele med fire nye tjenester på LinkedIn”. Det er en letlæselig PDF med kortfattet introduktion til nye avancerede marketingtjenester på LinkedIn