Jens Adamsen

Markedet for batterier og genopladelige energikilder er under hastig global forandring. Det udnytter dansk hi-tech virksomhed, der leverer intelligente batteristyringssystemer til Lithium-ion batterier.

Lithium Balance A/S er i vækst og har for nylig rapporteret om historisk salg i første halvdel af 2018.

En af årsagerne er, at den danske hi-tech virksomhed har formået at gøre sine intelligente produkter og løsninger gældende i et globalt marked, hvor efterspørgslen er under forandring.

En lang række internationale markedsanalyser konkluderer, at konventionelle bly- og syrebatterier er på tilbagetog i forhold til den hastigt voksende efterspørgsel på Lithium-ion batterier.

Læs mere

LinkedInGoogleEmail
Jens Adamsen

Fire nye værktøjer gør eksekvering af B2B-virksomheders Content Marketing strategi mere efficient. Fælles for værktøjerne er, at de er udviklet af danske virksomheder. Derudover er de nemme at bruge og gør deres pris til skamme i forhold til udbytte og alternative omkostninger forbundet med planlægning, produktion, udgivelse, distribution og optimering af virksomhedens indholdsaktiver på hjemmesiden og i sociale medier.

Her får du analysen der forklarer, hvorfor ledelsen i B2B-virksomheder bør overveje, at supplere værktøjskassen med et eller flere af værktøjerne for at sætte skub i Content Marketing strategien.

Flere og flere B2B-virksomheder går til markedet med Content Marketing Excellence.

Det gør de oftest for at udvikle kunderelationer og for at indfri de strategiske ambitioner om ny salgsvækst på det danske og internationale markeder.

Undervejs erfarer ledelsen, at produktion og markedsføring af publikumsrelevant kvalitetsindhold typisk er forbundet med både uventede kompetencekrav eller andre ressourcekrævende forhindringer:

Læs mere

LinkedInGoogleEmail
Jens Adamsen

Træfsikker salgs- og marketingplanlægning starter med datadrevet indsigt i virksomhedens publikum og potentielle kunderelationer.

LinkedIn giver B2B-virksomheder et troværdigt indblik i, hvad der karakteriserer de besøgende på virksomhedens hjemmeside. Det er et solidt og overkommeligt skridt på vejen til en solid Content Marketing strategi og prioriteret salgsindsats.

Måske genkender du den udbredte problemstilling i forhold til B2B-virksomhedens hjemmeside. Som “tænkt eksempel” besøger mere end 15.000 hjemmesiden hvert år. Men hvem er det, der besøger den? Hvad karakteriserer de besøgende? Og hvad karakteriserer de virksomheder, som de repræsenterer?

LinkedIn hjælper med at kaste lys over problemstillingen. Med få greb og omtanke giver “Website Demographics” salgs- og marketingledelsen et historisk billede af, hvem der typisk besøger virksomhedens hjemmeside.

Læs mere

LinkedInGoogleEmail
Jens Adamsen

Her får du den sande historie om, hvordan ledelsen i B2B-virksomheder styrker konkurrenceevnen og bliver sejrherrer i kampen om kunderelationer og ny salgsvækst med Content Marketing Excellence.

Det er historien om erkendelser, vigtige ledelsesbeslutninger og strategisk transformation af salgs- og marketingorganisationens måde at gå til markedet på.

Det er også en længere historie.

Historien har vi inddelt i en række af gratis og hurtigt læste PDF-udgivelser med relevante temaer i forhold til ny salgsvækst med Content Marketing.

I bunden af denne historie finder du et løbende overblik over tilgængelige PDF-udgivelser du nemt kan bestille hos Victornizer.

Læs mere

LinkedInGoogleEmail
Jens Adamsen

I ambitiøse B2B-virksomheder spiller topledelsen en betydelig rolle i sociale og branchefaglige medier.

Direktion eller bestyrelse bør i højere grad repræsentere virksomhedens kernefortælling for at styrke virksomhedens omdømme i forhold til kundeoplevelsen.

En aktiv rolle støtter virksomhedens salgs- og marketingprocesser, men er samtidig et effektivt greb, der formidler offentlige forventninger til organisationens kundeorientering og adfærd i kunderelationerne.

Her er tre konkrete og ressourceafhængige inspirationsforslag til topledelsens kommunikatorrolle på LinkedIn, XING, Twitter og i relevante nichemedier – samt en beskrivelse af gevinsten.

Udover at lede virksomheden på ansvarlig vis, bør topledelsen også påtage sig en anden vigtig rolle.

Topledelsen bør interessere sig langt mere for kundernes konkrete problemstillinger og efterspørgsel, så virksomheden styrker konkurrenceevnen og giver kunderelationerne en kundeoplevelse, der værd at dele med andre.

TRE FORSLAG TIL TOPLEDELSENS UDGIVER- OG KOMMUNIKATORROLLE

I forlængelse af de to roller, bør ledelsen indtage den kommunikerende rolle i sociale og branchefaglige medier.

Her bør budskabet om kundeoplevelsen rammes ind i en redaktionel samt berigende kernefortælling, der skaber øget efterspørgsel og det rette omdømme til støtte for en allieret marketing- og salgsorganisation.

Læs mere

LinkedInGoogleEmail
Jens Adamsen

LinkedIn. Oprindeligt kendt som verdens største professionelle job- og karrierenetværk. Det er det stadig, men LinkedIn har samtidig udviklet sig til en vigtig markedsføringsplatform for B2B-virksomheder. Her er nogle overvejelser din virksomhed bør forholde sig til for at opnå maksimalt udbytte af virksomhedens Content Marketing strategi.

LinkedIn bør indgå i enhver B2B Content Marketing strategi. Det er der flere årsager til:

  1. Det er relativt enkelt og hurtigt at gå til.
  2. Kort rækkevidde til kunderelationer og influenter.
  3. Målretning af kernefortælling og lead-generering.
  4. Social Selling.
  5. Konkurrentovervågning.
  6. Adgang til effektmåling.

Fokus på Company Page

Der er udgivet en lang række artikler og guides med hjælp og råd til optimering af personlige profiler og Social Selling på LinkedIn. De emner udelader vi her.

I stedet stiller vi skarpt og fokuserer alene på overvejelserne forbundet med implementering af virksomhedens tilstedeværelse og udbytte med afsæt i Company Pages.

Læs mere

LinkedInGoogleEmail
Jens Adamsen

For at vinde konkurrencen om kunderne, er ledelsens Content Marketing strategi afgørende. Og mest af alt handler konkurrencen om virksomheders vilje, evne og mod til at være ambitiøse og indtage en troværdig og kundeorienteret position i markedet. Her er tre råd, som ledelsen bør forholde sig til for at realisere gevinsterne ved strategien og Content Marketing programmet.

Grundlæggende handler Content Marketing om virksomhedens vilje, evne og mod til at udvikle kunderelationer med udgivelse, deling og distribution af en relevant kernefortælling på efterspørgslens præmisser.

Men hvorfor er Content Marketing relevant for ledelse og udvikling af vores virksomhed?

Sådan vil de fleste spørge.

Det korteste svar til det gode spørgsmål er ret enkelt.

Læs mere

LinkedInGoogleEmail
Jens Adamsen

Content Marketing er eksploderet. Og en velfunderet strategi for distribution af virksomhedens indhold er et “must have”. Her kigger vi nærmere på tre strategier for distribution af indhold i forhold til typen af din virksomhed.

Det er blevet virkelig populært at udgive og distribuere relevant indhold i digitale kanaler.

Det har du nok allerede bemærket.

Flere og flere B2B-virksomheder har også fået formuleret en Content Marketing strategi ud fra følgende seks skridt:

Læs mere

LinkedInGoogleEmail
Jens Adamsen

Overvejer din virksomhed at udgive online video i Content Marketing strategien? Her tager vi dig med bag om C-suitens forhold til online video og giver dig fornyet indsigt i hvilke krav og forventninger, som online video bør opfylde for, at nå ud til beslutningstagerne i små og mellemstore B2B-virksomheder.

Brug af online video i B2B-markedsføring er i vækst. I marts 2015 udgav Google et interessant studie. Af studiet fremgår det, at 70 % af amerikanske B2B-virksomheder ser online video, når de anskaffer nye produkter eller vælger leverandører. Det fremgår samtidig, at det er en vækst på 52 % på blot 2 år.

Mikro-studie i C-suitens krav og forventninger til online video

I den forbindelse har Victornizer iværksat et supplerende mikro-studie. Sammen med TakeawayTV har vi besøgt tre beslutningstagere i små og mellemstore B2B-virksomheder for at blive lidt klogere på, hvilke krav og forventninger C-suiten har til online video.

Læs mere

LinkedInGoogleEmail
Jens Adamsen

Sociale kanaler tilbyder en standard-tilpasning af kanalens udseende. Med få skridt kan du uploade billeder eller grafikker, der repræsenterer virksomhedens visuelle identitet. Denne guide hjælper dig med forberedelse af de visuelle elementer i de rette dimensioner. Guiden omfatter Google+ Business Page, LinkedIn Company Page, Youtube og Slideshare.

Guiden har primært til formål at spare virksomhedens designer eller grafiker for en masse tid.

Det forholder sig sådan, at sociale kanaler tilbyder en standard-tilpasning af kanalens udseende. Typisk tilbydes en mulighed for upload af visuelle billeder og grafikker som top-bannere og virksomhedens logo.

Hver social kanal tilbyder denne form for ”kanal-styling”. Imidlertid varierer kravene til dimensionerne for de visuelle elementer.

Med andre ord gælder ”one size fits all” sjældent, når virksomheden skal forberede og klargøre visuelle elementer til sociale kanaler.

Læs mere

LinkedInGoogleEmail
Jens Adamsen

Flere danske virksomhedsledere har taget Content Marketing til sig. Ambitionen er ny vækst og de første erfaringer er begyndt at rulle ud ad direktionsgangen. Tålmodighed og realistisk indholdsplanlægning er de to vigtigste erfaringer at give videre. Det vurderer direktør i dansk softwarevirksomhed, der er markedsledende i norden.

I begyndelsen af 2014 træf ledelsen hos Mark Information en vigtig beslutning. Ledelsen besluttede sig for, at søsætte et internationalt Content Marketing program for at støtte vækststrategien.

Et år senere har vi lært en masse og er blevet meget klogere på udfordringerne og gevinsterne ved produktion og distribution af kvalitetsindhold.

I dette lille interview fortæller CEO, Torkel Olrik, om de første erfaringer med Content Marketing.

Læs mere

LinkedInGoogleEmail
Jens Adamsen

Kundeforståelse er en afgørende forudsætning for at lykkes med B2B Content Marketing. I den forbindelse kan udarbejdelse og anvendelse af personas være en stor hjælp for virksomheden. I dette interview forklarer Danmarks mest erfarne forsker og ekspert, hvorfor marketing- og salgsdirektører bør interessere sig for personas.

Kundernes behov og efterspørgselsadfærd skal være i fokus når virksomheder arbejder med Content Marketing Excellence. I mange tilfælde betyder det, at virksomhedens ledelse må iværksætte kundeanalyser eller kundestudier i erkendelse af, at de eksisterende kundedata i CRM-systemet er utilstrækkelige.

Læs mere

LinkedInGoogleEmail
Jens Adamsen

Direktører og bestyrelser taler ofte om kundeorientering og digital transformation for at opnå ny vækst.  Det gælder også for B2B virksomheder, der har erkendt, at kundernes efterspørgselsadfærd og kravene til salgsprocesserne har forandret sig markant de seneste 5-10 år. Content Marketing er en oplagt drivkraft til virksomhedens rejse mod ny digital konkurrenceevne med kundeorientering som omdrejningspunkt.

Med Content Marketing åbnes der nye muligheder for at opnå et fast holdepunkt for organisationens digitale transformation og kundeorientering. Arbejdet med Content Marketing forudsætter først og fremmest den helt afgørende kundeorientering for at styrke konkurrenceevnen. Samtidig er det nemmere at tale med organisationen om Content Marketing end så mange andre digitale tiltag.

Læs mere

LinkedInGoogleEmail
Jens Adamsen

Dine kollegaer har ofte en tættere relation til jeres publikum og vinder mere personlig gennemslagskraft med jeres historier.

Når snakken falder på Content Marketing og distribution af indhold, så falder snakken typisk også på "earned media" og "owned media".  

Knap så ofte nævnes "employed media" om end det er en ret så oplagt kanal at sætte på dagsordenen. Lad mig kort introducere dig til kanalen og hvorfor den er vigtig at drøfte på jeres næste strategimøde.

Læs mere

LinkedInGoogleEmail

Copyright 2020 | Privatlivspolitik