Skip links

Globalt skifte i markedet sætter gang i virksomheds digitale lead generering

Markedet for batterier og genopladelige energikilder er under hastig global forandring.

Det udnytter dansk hi-tech virksomhed, der leverer intelligente batteristyringssystemer til Lithium-ion batterier.

Lithium Balance A/S er i vækst og har for nylig rapporteret om historisk salg i første halvdel af 2018.

En af årsagerne er, at den danske hi-tech virksomhed har formået at gøre sine intelligente produkter og løsninger gældende i et globalt marked, hvor efterspørgslen er under forandring.

En lang række internationale markedsanalyser konkluderer, at konventionelle bly- og syrebatterier er på tilbagetog i forhold til den hastigt voksende efterspørgsel på Lithium-ion batterier.

Prognoser anslår, at det globale marked for Lithium-ion batterier vil overstige 77 milliarder USD i 2024 med en gennemsnitlig årlig vækst på 11 % i perioden.

Læs mere om markedet for Lithium-ion batterier

Grobund for digital indholdsstrategi

Skiftet i markedet har dannet grobund for ny digital indholdsstrategi hos Lithium Balance i Smørum. Strategien har til formål at tiltrække europæiske kunderelationer i et nøje afgrænset kundesegment.

På blot tre måneder har en lang række beslutningstagere og meningsdannere valgt at rekvirere analyser og case-historier om de strategiske konkurrencefordele ved ibrugtagning af Lithium-ion teknologi i el-drevne køretøjer, der typisk anvendes i logistik- og industrivirksomheder.

”Vi har valgt at afprøve de målrettede og målbare markedsføringsmuligheder på LinkedIn”, fortæller Kasper Torpe, der er salgs- og marketingdirektør hos Lithium Balance.

Han fortsætter og forklarer: ”Her har vi haft succes med, at gøre det rette publikum opmærksomme på vores kernefortælling om fordelene ved udskiftning til Lithium-ion batterier og brug af vores systemer til intelligent styring af batteriernes optimale ydeevne og levetid”.

Fremadrettet venter et opfølgende salgsarbejde med henblik på nye ordrer og udvikling af langvarige kunderelationer.

I den sammenhæng kommenterer Kasper Torpe: ”Med LinkedIn har vi indledningsvis fået kontaktdata på nogle interessante virksomheder og personer, der forventeligt har interesse i at blive klogere på vores forretningsområde i forhold til det udbredte teknologiskifte i markedet. Dem følger vi naturligvis op på og arrangerer personlige salgsmøder”.

Fordel med forudsigelig business case

Digital leadgenerering er endnu i sin vorden hos Lithium Balance. Derfor har det været vigtigt, at igangsætte et overkommeligt pilotprojekt, der baseres på en forudsigelig business case med gennemsigtige mål for leadgenerering via LinkedIn.

Det indledende fokus har været på, at få mest muligt ud af, at distribuere og kapitalisere på genbrugelige indholdsaktiver i form af to publikumsrelevante case-historier samt to analyser.

De respektive indholdsaktiver samles og bestilles på en dedikeret landings-side, der samtidig indeholder supplerende information om trendens forretningsmæssige fordele for det afgrænsede publikum inden for produktion, distribution og service af batteridrevne køretøjer til industrielle formål.

Bliv klogere på lead generering med forudsigelig business case

Langt de fleste B2B-virksomheder kan drage fordel af digital leadgenerering med forudsigelig business case via LinkedIn.

Kontakt os gerne for mere information.

Du kan også selv logge ind og blive klogere på, hvorfor Native Advertising på LinkedIn er en god begyndelse for B2B-virksomheder