Skip links

Kom på sejrskurs

Professionelt i gang med Content Marketing Excellence

Kom på Sejrskurs

Kom på Sejrskurs

 • Bliv sejrherre i konkurrencen om kunder og markedsandele.
 • Gå kundeorienteret til markedet på digitale markedsvilkår.
 • Kom trygt og overkommeligt i gang med gennemskueligt beslutningsprospekt.

Har du bemærket, hvordan konkurrencen om kunderne ændrer sig i din branche? Måske genkender du, at kunderne er blevet mere selvbetjente i digitale kanaler?

Flere og flere indkøbere og beslutningstagere gør brug af internettet til at finde og evaluere de mulige leverandører. 

Det udfordrer aktiviteterne og processerne inden for salg, marketing og kommunikation. Og i den forbindelse tvivler du på, hvordan jeres virksomhed bedst går til markedet og bliver sejrherre i konkurrencen om kunderne på nutidens digitale markedsvilkår. 

Det er der råd for.

Og råd til. Ikke mindst.

For nu kan du sende din virksomhed på sejrskurs med professionel hjælp fra erfarne eksperter i Content Marketing og udvikling af kunderelationer.

Vi tilbyder et samarbejde, hvor vi hjælper med at analysere konkurrencesituationen og anviser den kundeorienterede vej til markedet i gennemskueligt beslutningsprospekt. 

Aftal møde om sejrskurs

Beslutningsprospekt

I samarbejdsprocessen udarbejdes et gennemskueligt beslutningsgrundlag med business case og handlingsplan.

Business Case

Beslutningsgrundlaget indeholder realistisk business case med gennemsigtig prognose for udvikling i salgsindtægter (CLV) og omkostninger til salg og marketing (CAC) inden for 12-18 måneder.

Handlingsplanen

Samtidig indeholder beslutningsgrundlaget et konkret forslag til handlingsplanen for overkommelig implementering af Content Marketing program.

Beslutningsprospekt med business case og handlingsplan leveres i PDF-format med 10-12 siders prospekt inklusiv billeder, figurer og tabeller.

Endvidere gennemgås beslutningsprospektet med sejrskursen på personligt præsentationsmøde med ledelsen:

 • Prognosticeret business case i forhold til forventede omkostninger og indtægter med en tidshorisont på 12-18 måneder. 
 • Strategisk argumentation i forhold til virksomhedens situation, ambitioner og markedsvilkår. 
 • Indledende karakteristik af kundernes købscenter, efterspørgslen på Google og konkurrencesituationen. 
 • Kreativt forslag til kernefortælling og indholdsunivers i kundeorienteret indholdsstrategi. 
 • Konkret beskrivelse af 3-5 vigtigste hovedtemaer, der skal arbejdes med i Content Marketing programmet. 
 • Forslag til organiseringen af programmet. Med tidsramme, roller og ansvar i forhold til interne og eksterne interessenter. 
 • Kvartals- og faseinddelt opgaveliste med respekt for drift og ressourcer. 
 • Økonomisk budgetramme for udvikling, implementering og drift af Content Marketing Excellence.
Aftal møde om sejrskurs

Prisen for at komme på sejrskurs

Forløbet med 2-3 arbejdsmøder, dataindsamling, selvstændig analyse, dokumentation og personlig gennemgang varer typisk 1-1½ måned fra opstart.

Og prisen er blot 38.000 kr. (ekskl. moms) for at komme på professionel sejrskurs med gennemsigtig business case og overkommelig handlingsplan.

Proces og metode

Victornizer tilbyder en gennemprøvet og metodisk analyseproces, der hjælper vores kunder på sejskurs i løbet af 1-2 måneder.

Med analysen besvarer vi fire centrale spørgsmål i forhold til digitale markedsvilkår og Content Marketing Excellence.

 • Hvad ledelsen konkret kan gøre for at forbedre den digitale konkurrenceevne i salg og marketing.
 • Hvad I får ud af det.
 • Hvornår I får noget ud af det.
 • Hvad det kræver økonomisk og driftsmæssigt. 

Dataindsamling og analyse

Analysen tager afsæt i kvalitativ dataindsamling blandt nøglemedarbejdere og kvantitative data fra digitalt tilgængelige datakilder:

 • Google Search / Youtube
 • LinkedIn / XING
 • CRM / ERP / Excel
 • CMS / MAP / Google Search Console / Google Analytics
 • LinkedIn Insights
 • Andre tilgængelige marketing- og kommunikationsværktøjer

Den kvalitative dataindsamling foregår via observation, interviews og på tematiserede arbejdsmøder, der er designet som fokusgruppe-interviews med repræsentanter fra både salg og marketing.

Eksempel på beslutningsprospekt til sejrkurs

Allerede på første personlige møde om sejrskurs. Det er her du skal se frem til, at se eksempel på case og beslutningsprospekt i anden B2B-virksomhed.

Aftal møde om sejrskurs