Content Marketing

Content Marketing er den hurtigst voksende form for B2B markedsføring. Content Marketing har til formål at styrke din virksomheds online positionering og generere nye profitable kunderelationer via udgivelse og distribution af kvalitetsindhold. Det er vigtigt, at indholdet har berigende relevans for et veldefineret publikum i de rette kanaler og med den rette timing.

Væksten inden for Content Marketing er især drevet af en B2B efterspørgselsadfærd, der undergår hastig forandring. Adfærden ændrer sig på grund af strukturerede indkøbsprocesser, annonceringsmæthed, modning af sociale medier, indtog af mobile platforme samt Googles afgørende dominans i virksomheders søgning efter leverandører, produkter og løsninger.

Købscentret vil og gør selv

Flere internationale undersøgelser peger på, at efterspørgselsadfærden er præget af en meget høj grad af selvbetjent informationssøgning og meningsdannelse inden du eller andre mulige leverandører får kendskab til behov og investeringsovervejelser.

Den mest anerkendte undersøgelse er foretaget af CEB (Corporate Executive Board), der er udgivet i Harvard Business Review. Konklusionerne fra undersøgelsen er formidlet i artiklen: The End of Solution Sales. Af CEB’s studie fremgår det, at købscentret hos dine potentielle kunder oftest har gennemført 57 % af efterspørgselsprocessen i digitale kanaler før de tager direkte kontakt til din eller dine konkurrenters salgsorganisation.

Positionering og kunderelationer

Digitale kanaler som Google og sociale medier spiller en vigtig rolle i jeres kunders investeringsovervejelser. Det er oftest i disse kanaler, at købsprocessens influenter og beslutningstagere indsamler beslutningsstøtte og kvalificerer et førerfelt af mulige samarbejdspartnere.

Content Marketing hjælper jeres virksomhed med at indtage en tilgængelig, troværdig og tillidsskabende position i digitale kanaler. I sidste ende har Content Marketing til formål at udvikle kunderelationer i tæt samspil med jeres salgsorganisation.

I den forbindelse er det afgørende, at I udgiver og distribuerer kvalitetsindhold, der er relevant og berigende for de personer, der samler information og har indflydelse på kvalificeringen af samarbejdspartnere eller nye løsninger og produkter i købscentret.

I det omfang jeres kunder finder, konsumerer og deler jeres indhold med andre, jo højere sandsynlighed er der for, at kunden afslører sine købsintentioner og etablerer kontakt for at indlede en kunderelation, der typisk vil være forbundet med en kortere salgsproces end ellers.

Content Marketing Excellence

Siden internettets kommercielle oprindelse har vi været bevidste om værdien af indhold. De fleste er nok bekendte med udsagnet: ”Content is King”.

Internettet med supplerende teknologier har imidlertid nået en modningsfase, hvor det er meget svært at forestille sig et globalt marked uden brug af internet-teknologier. Internettet er i den grad blevet en integreret del af virksomheders værdikæde og forretningsprocesser.

Content Marketing er ikke en kortsigtet markedsføringskampagne. Content Marketing er en langsigtet transformationsproces, der har til formål at opnå ny vækst med indsigtsfuld og dynamisk kapitalisering på kunderelationer i digitale kanaler og medier.

Under transformations- og forandringsprocessen vil Content Marketing udfordre virksomhedens kundeorientering, kultur, processer, rapportering og organisation. Processen bør indledningsvis drives frem af modige eksperimenter i kombination med konkrete delmål og tilgængelige data.

Content Marketing Excellence er således et samlende udtryk for et Content Marketing program, der bygger på erfaringer og som adresserer såvel strategiske som operationelle udfordringer. Ambitionen er forankring af ny varig vækst med mest hensigtsmæssig organisering, eksekvering og rapportering af virksomhedens Content Marketing aktiviteter.