Størrelsesguide til forberedelse af visuelle elementer i sociale kanaler

Jens Adamsen

Sociale kanaler tilbyder en standard-tilpasning af kanalens udseende. Med få skridt kan du uploade billeder eller grafikker, der repræsenterer virksomhedens visuelle identitet. Denne guide hjælper dig med forberedelse af de visuelle elementer i de rette dimensioner. Guiden omfatter Google+ Business Page, LinkedIn Company Page, Youtube og Slideshare.

Guiden har primært til formål at spare virksomhedens designer eller grafiker for en masse tid.

Det forholder sig sådan, at sociale kanaler tilbyder en standard-tilpasning af kanalens udseende. Typisk tilbydes en mulighed for upload af visuelle billeder og grafikker som top-bannere og virksomhedens logo.

Hver social kanal tilbyder denne form for ”kanal-styling”. Imidlertid varierer kravene til dimensionerne for de visuelle elementer.

Med andre ord gælder ”one size fits all” sjældent, når virksomheden skal forberede og klargøre visuelle elementer til sociale kanaler.

Herunder får du et samlet overblik over krav til dimensionerne for visuelle elementer i følgende fire kanaler:

 • Google+ Business Page
 • Youtube
 • LinkedIn Company Page
 • Slideshare

Del guiden med virksomhedens interne eller eksterne designer og spar tid på forberedelse og klargøring af visuelle elementer til styling af sociale kanaler.

Google+ Business Page

For at få virksomhedens Google+ Business Page til at fremstå professionel og appetitlig, så får du brug for to billeder eller grafikker:

 1. Et billede eller en grafik som forsidebillede i toppen af jeres Business Page.
 2. Et profilbillede, der anbef
  ales udskiftet til virksomhedens logo.

G+ Business Page - Bruun Partnere

Forsidebillede

Som minimum skal billedet eller grafikken have følgende dimensioner for det rektangulære billede eller grafik.

 • Højde: 270 pixels
 • Bredde: 480 pixels

Dimensionerne kan også være bredere og højere. Ved upload kan det visuelle element nemt ”beskæres” med træk og slip i rammer for visning af billedet eller grafikken.

Profilbillede (logo)

Udover forsidebillede bør du tilføje et profilbillede eller logo, der er et kvadratisk billede eller grafik. Profilbilledet bliver automatisk en integreret del af forsidebilledet og skal som minimum have følgende dimensioner:

 • Højde: 250 pixels
 • Bredde: 250 pixels

Dimensionerne kan også være bredere og højere, men selve visningen af profilbilledet er fortsat begrænset til minimumsdimensionerne. Bemærk at dimensionerne er kvadratiske, men profilbilledet bliver cirkulært indrammet helt automatisk.

Bemærk også, at profilbilledet eller logoet på Google+ Business Page kan genbruges på andre Google produkter som Youtube-kanalen, der omtales i næste afsnit.

Youtube

Du får brug for to billeder eller grafikker:

 1. Et billede eller en grafik i toppen af kanalen – en såkaldt kanalgrafik eller forsidebillede.
 2. Et såkaldt kanal-ikon, der integreres i forsidebilledet. Kanal-ikonet kan være identisk med profilbilledet på den tilknyttede Google+ side.

Youtube - Bruun & Partnere

Forsidebillede

Youtube anbefaler følgende dimensioner for det rektangulære billede eller grafik, der maksimalt må fylde 4 Mb:

 • Højde: 1440 pixels
 • Bredde: 2560 pixels

Som minimum skal billedet eller grafikken have følgende dimensioner:

 • Højde: 1152 pixels
 • Bredde: 2048 pixels

Der er en lille fordel ved at følge anbefalingen fra Youtube. Den giver jer nem mulighed for at ”beskære” billedet mest hensigtsmæssigt i forhold til minimums-dimensionerne når det uploades.

Kanal-ikon

Derudover bør du tilføje et såkaldt kanal-ikon, der er et kvadratisk billede eller grafik. Kanal-ikonet bliver automatisk en integreret del af forsidebilledet og skal som minimum have følgende dimensioner:

 • Højde: 250 pixels
 • Bredde: 250 pixels

Dimensionerne kan også være bredere og højere, men selve visningen af kanal-ikonet er fortsat begrænset til minimumsdimensionerne. Kanal-ikonet kan med fordel være virksomhedens logo.

Har virksomheden også tilknyttet en Google+ Business Page til Youtube-kanalen, så kan dennes profilbillede eller logo automatisk genbruges som kanal-ikon.

LinkedIn Company Page

For professionel kanal-styling af LinkedIn Company Page er der ligeledes brug for to billeder eller grafikker:

 1. Et billede eller en grafik som forsidebillede i toppen af kanalen.
 2. Et logo.

LinkedIn Company Page - Bruun & Partnere

Forsidebillede

Som minimum skal billedet eller grafikken have følgende dimensioner for det rektangulære billede eller grafik, der maksimalt få fylde 2 Mb.

 • Højde: 220 pixels
 • Bredde: 646 pixels

Dimensionerne kan også være bredere og højere. Ved upload kan det visuelle element nemt ”beskæres” med træk og slip i rammer for visning af billedet eller grafikken.

Logo

Foruden forsidebillede skal du tilføje virksomhedens logo, der er et kvadratisk billede eller grafik, der maksimalt må fylde 4 Mb. Logoet skal som minimum have følgende dimensioner:

 • Højde: 300 pixels
 • Bredde: 300 pixels

Dimensionerne kan også være bredere og højere, men selve visningen af logoet er fortsat begrænset til minimumsdimensionerne. Hvis grafikken er højere eller bredere giver LinkedIn mulighed for nem ”beskæring” ved upload.

Optimalt bør logoet indeholde virksomhedens navn i og med logoet vises og markedsføres i publikums nyhedsstrøm.

Slideshare

På Slideshare er de kreative muligheder for kanal-styling ret begrænsede. Virksomheden har alene mulighed for upload af kvadratisk profilbillede eller logo, der maksimalt må fylde 500 Kb.

Profilbilledet eller logoet bør have disse dimensioner:

 • Højde: 96 pixels
 • Bredde: 96 pixels

Har du erfaring med design og styling af sociale kanaler, så er du velkommen til at kommentere og dele din viden neden for.

Måske har denne artikel også din interesse:

Employed Media på dagsordenen