DEN SANDE HISTORIE OM NY SALGSVÆKST MED CONTENT MARKETING

Jens Adamsen

Her får du den sande historie om, hvordan ledelsen i B2B-virksomheder styrker konkurrenceevnen og bliver sejrherrer i kampen om kunderelationer og ny salgsvækst med Content Marketing Excellence.

Det er historien om erkendelser, vigtige ledelsesbeslutninger og strategisk transformation af salgs- og marketingorganisationens måde at gå til markedet på.

Det er også en længere historie.

Historien har vi inddelt i en række af gratis og hurtigt læste PDF-udgivelser med relevante temaer i forhold til ny salgsvækst med Content Marketing.

I bunden af denne historie finder du et løbende overblik over tilgængelige PDF-udgivelser du nemt kan bestille hos Victornizer.

Erkendelser og beslutninger er en forudsætning

Det er en grundlæggende forudsætning, at ledelsen erkender behovet for en allieret salgs- og marketingorganisation, der arbejder sammen og forfølger sammenhængende vækstmål.

I den forbindelse bør virksomhedens gennemsigtige salgs- og ordrepipeline fungere som det primære styrings- og rapporteringsredskab for Business Casen i Content Marketing strategien.

Samtidig er det vigtigt, at ledelsen erkender, at virksomhedens kunder har ændret investerings- og købsadfærd i kraft af den selvbetjente adgang til information i digitale kanaler, netværk og medier.

Derfor er det en vigtig ledelsesbeslutning, at virksomheden demonstrerer kundeorienteret adfærd og markedsfører den berigende og empatiske kundeoplevelse på tværs af alle organisationens kontaktpunkter med kunderne i markedet.

Det betyder ganske enkelt, at ledelsen bør forberede sig på en overkommelig implementering og tålmodig eksekvering af et program, der gør op med ineffektive vaner og forbedrer den måde salgs- og marketingorganisationen går til markedet og kunderne på.

Digitale medier og hjemmesiden er en ven

I den nye konkurrencedygtige salgs- og marketingorganisation er digitale medier og digitale værktøjer en aktiv markedsførings- og salgskanal, der udvikler og modner tillidsfulde kunderelationer på tværs af kundernes forskellige købscentre og geografiske markeder.

Virksomhedens hjemmeside bør fungere som det helt centrale knudepunkt (Content Hub), der tiltrækker kundernes opmærksomhed og modner kundernes præference for at handle med virksomheden.

Indholdet på hjemmesiden skal være af høj redaktionel samt brugervenlig kvalitet og være berigende for B2B-virksomhedens publikum hos især kunder, faglige branchemedier, erhvervspressen og meningsdannere i markedet.

Samtidig skal hjemmesidens indhold udgives, deles og distribueres på en sådan måde, at det motiverer publikum til at følge med i jeres historier og virksomhed i digitale kanaler.

Men salgs- og marketingorganisationen skal også bruge indholdet aktivt. Historierne skal bruges til at etablere eller videreudvikle et langvarigt kundeforhold med høj grad af konverteringseffektivitet og rettidig opfølgning på kvalificerede salgsmuligheder.

Realisering af salgsmål med strategi og kernefortælling

Valg af Content Marketing strategi til realisering af ledelsens salgsmål bør matche krydsfeltet mellem B2B-virksomhedens udbud af kundeoplevelse og nøglekundernes efterspørgselsadfærd i forhold til deres konkrete problemstillinger og behov.

Her er det imidlertid ganske centralt, at der er overensstemmelse mellem kundestrategien og udførsel af Content Marketing strategien.

Den skal tilrettelægges således, at den støtter op om velkendte salgs- og kundestrategier som eksempelvis:

  • Account Based Marketing (ABM)
  • Customer Relationship Management (CRM)
  • Transaktionsbaseret volumensalg

Hvis virksomheden ikke allerede arbejder struktureret og effektivt med en kundestrategi, så er det på tide at få evalueret på tilgængelige data og processer for at komme i gang med optimal marketing- og salgsplanlægning for at indfri de organiske vækstambitioner.

Læs mere:

Hvilken strategi for distribution af indhold skal jeg vælge?

Virksomhedens kernefortælling er det bærende element i Content Marketing Excellence. Den bør rammes ind i en redaktionel historie, der synliggør og positionerer virksomhedens kundeoplevelse, fordi den vinder efterspørgselsrelevant indpas og anerkendelse i markedet.

Læs også:

Bliv anerkendt med redaktionel kernefortælling og identitet (udgivet hos onlinemagasinet MarketCommunity)

Kernefortællingen tager afsæt i koblingen mellem kundernes problemstillinger og berigende indhold med historier om, hvordan virksomhedens forretningsområde gør op med problemerne og hvorfor kunderne får den bedste oplevelse ved at handle med netop jeres virksomhed i konkurrence med andre.

Eksekvering af indholdsstrategi med indholdskalender

Vejen til efficiente processer og samarbejde mod forenelige mål, den går gennem en delt indholdskalender.

Kernefortællingen bør udmøntes i en fastlagt redaktionel udgivelsesplan med plads til adræthed i forhold til aktualitet og kreativitet.

Planen skal naturligvis være realistisk i forhold til ambitioner, mål, tid, omkostninger og andre forventede eller planlagte aktiviteter.

Realiseringen af udgivelsesplanen orkestreres i en indholdskalender, der drives af marketingorganisationen i samarbejde med ledelse, salg, kundeservice og indholdsproducenter fra interne rækker eller fra eksterne leverandører.

Indholdsstrategien baner vej for den mest hensigtsmæssige organisering omkring produktion og udgivelse af kvalitetsindhold i forhold til udgivelsesplanen i indholdskalenderen.

Valg af historier og indholdsformater afhænger af, hvem der er nøglepublikum i kundernes købscenter og hvordan historierne skaber maksimal værdi i forhold til deres investerings- og beslutningsprocesser.

I forlængelse heraf, er det en god idé at evaluere kvaliteten samt aktualiteten af virksomhedens eksisterende indholds-aktiver for at re-kapitalisere på dem med en genbrugelig rolle i indholdskalenderens udgivelsesplan, der naturligvis eksekveres i organisationens marketing- og salgsprocesser.

Alternativet er produktion, udgivelse og markedsføring af nye indholdsaktiver i form af en berigende og redaktionel kernefortælling på efterspørgslens præmisser.

Bestil gratis og hurtigt læste PDF-udgivelser

Herunder fremgår en løbende liste over relevante temaer inden for Content Marketing Excellence.

I de gratis og hurtigt læste PDF-udgivelser stiller vi skarpt på afgørende temaer, der er værd at arbejde med, når ledelsen i B2B-virksomheder implementerer og eksekverer et Content Marketing program med en ambition om at blive sejrherrer i konkurrencen om kunderelationerne.

De bestilles nemt ved at kontakte os

ALLBOUND PIPELINE MANAGEMENT

Denne udgivelse om ”Allbound Pipeline Management” er interessant fordi den adresserer virksomhedens salgs- og ordrepipeline som krumtap for udvikling og eksekvering af Content Marketing strategien med henblik på ny salgsvækst.

Samtidig kaster udgivelsen nyt lys over den mytiske opfattelse, at Content Marketing alene er relevant for virksomhedens ”inbound” marketingprocesser. Content Marketing Excellence eksekveres også i ”outbound” salgsprocesser.

Den samlede indsats i Content Marketing programmet, den planlægges, styres og måles med ”Allbound Pipeline Management” i en allieret salgs- og marketingorganisation.

Bestil PDF-udgivelsen: ”Den sande historie om Allbound Pipeline Management”